Homepagina Activiteiten Publicaties Lid/donateur Online teksten Contact Varia


Bestuursleden

Marc De Kesel is theoloog, (cultuur)filosoof en kunstcriticus. Hij is professor filosofie aan de Université Saint Paul, Ottawa (Canada). Hij schreef een klassiek geworden studie over Lacan: Eros & ethiek: Een lectuur van Jacques Lacans Séminaire VII (Acco, Leuven, 2002; momenteel uitverkocht); nog te verkrijgen in het Engels: Eros & Ethics: Reading Jacques Lacan, Seminar VII (SUNY Press, AlbanY, NY, 2009). Recente publicaties zijn Goden breken (2010), Niets dan liefde: Het vileine wonder van de gift (2012), Auschwitz mon amour: over Shoah, fictie en liefde (2012) en Žižek (2012). Zie http://home.scarlet.be/~mk347385/index.html; Contact:marcdekesel@scarlet.be

Jos de Kroon is psychiater en psychoanalyticus, lid van de World Association of Psychoanalysis. Hij was hoofdopleider psychiatrie en werkt nu in eigen praktijk te Eindhoven. Hij publiceerde over taal en psychose (1993), geschiedenis van de psychiatrie (1999) en hallucinaties 'De stem van de Ander' (2010). Zie www.josdekroon.nl

Sjef Houppermans is universitair hoofddocent moderne letterkunde aan de Universiteit van Leiden en voorzitter van de Stichting Psychoanalyse en Cultuur. Hij schrijft hoofdzakelijk over 20ste-eeuwse literatuur, maar waagt zich ook aan analyse van literatuur uit 18de en 19de eeuw. Psychoanalyse, filosofie en tekstgenetica zijn naast narratologie en stilistiek zijn belangrijkste theoretische hulpmiddelen. Contact: j.m.m.houppermans@hum.leidenuniv.nl

Trui Missinne is psychologe en psychoanalytica. Ze is titulair bestuurslid van de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse. Ze is verbonden aan het Psychotherapeutisch Centrum Rustenburg te Brugge en er tevens werkzaam in vrij gevestigde praktijk. Contact: trui.missinne@skynet.be

Daan Rutten is cultuur- en literatuurwetenschapper. Hij deed zijn promotieonderzoek over Willem Frederik Hermans aan het Departement Nederlandse Letterkunde van de Universiteit Utrecht. Thans is hij als letterkundig onderzoeker verbonden aan het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, waar hij meewerkt aan de bezorging van Hermans’ Volledige Werken. Hij studeerde journalistiek aan de Hogeschool voor Journalistiek en Voorlichting in Tilburg en Cultuur & Letteren aan de Universiteit van Tilburg. Contact: ruttendr@gmail.com

Jo Smet is psycholoog en psychoanalyticus, lid van de Belgische School voor Psychoanalyse. Hij is werkzaam in een psychotherapeutische dagkliniek en in vrij gevestigde praktijk te Leuven. Hij leidt de bibliofiele uitgeverij Literarte en publiceerde meermaals zelf rond poëzie en psychotherapie, materie waarmee hij zich in theorie èn praktijk bezig houdt. Contact: jo.smet@literarte.be

Trees Traversier is psychologe en psychoanalytica, lid van de Belgische School voor Psychoanalyse en voorzitter Vlaamse sectie Psychoanalyse en Cultuur. Zij is werkzaam in vrij gevestigde praktijk te Brugge en in C.G.G. Rivage-Den Zaet te Brussel. Zij redigeerde (samen met Jozef Corveleyn) een Nederlandstalig uitgave van werk van Françoise Dolto ‘Kinderen aan het Woord. Psychoanalyse, kind en psychose’ (1998) Contact: trees.traversier@telenet.be

Annelies van Hees promoveerde in de Letterkunde met een dissertatie over de psychoanalyse en het werk van Karen Blixen De ambivalente Venus in het werk van Karen Blixen (1990). Ze was universitair hoofddocent op het Scandinavisch Instituut aan de Universiteit van Amsterdam en is penningmeester (Nl) van de Stichting Psychoanalyse en Cultuur. Zij publiceert vooral op het gebied van de Scandinavische Letterkunde en de psychoanalyse. Tevens vertaalde zij o.a. de verzamelde sprookjes van H.C. Andersen (1992) en poëzie uit de 20e eeuw (2000). Contact: anneliesvanhees@planet.nl

Peter Verstraten is universitair docent Intermediale Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Leiden, met een speciale interesse voor de verwantschap tussen literatuur en film. Van zijn hand verschenen ‘Celluloid echo's: cinema kruist postmodernisme’ (2004) en ‘Handboek filmnarratologie’ (2006) dat in 2008 herzien en herdrukt is. Een Engelse vertaling verscheen als ‘Film Narratology’ in 2009 bij University of Toronto Press. ‘Kernthema's in de filmwetenschap’ (2008) is zijn laatste boek. Contact: P.W.J.Verstraten@hum.leidenuniv.nl

Bart Vieveen studeerde Nederlands en Theaterwetenschap en werkte onder meer bij het Ro-theater. Momenteel is hij rector/bestuurder bij het Stedelijk Gymnasium in Leiden


Erebestuursleden

Joost Baneke

Marc Franchoo

Mark Kinet Contact: mark.kinet@sjp.be

Henk Hillenaar Contact: he.hillenaar@wxs.nl

Kees Nuijten Contact: kees@nuyten.deon.nl

Roland Pierloot

Walter Schönau

Hubert Van Hoorde