Homepagina Activiteiten Publicaties Lid/donateur Online teksten Contact Varia
Het gaat hier om studiedagen in België en Nederland die door de Stichting werden georganiseerd. Enkele van de hieronder vermelde studiedagen kwam met steun van de Stichting tot stand of haar bestuursleden waren er organisator of medewerker.


2017 Op 18 november 2017 werd in Amsterdam een studiedag gehouden over Psychoanalyse en TV series en op 1 december 2018 werd in Gent een symposium georganiseerd rond Psychoanalyse en Architectuur


2016 Op zaterdag 19 november organiseerde de Stichting haar jaarlijkse studiedag Dwingende Vrijheid in de School of Arts, Bijlokesite, te Gent. Dagvoorzitter: Trees Traversier. Sprekers: Sjef Houppermans, Jo Smet, Mark Kinet, David Schrans, Yves Petry, Katrien Steenhoudt, Tinneke Beeckman, Frank Vande Veire, Daan Rutten. Voor het programma zie flyer

2016 Op donderdag 16 juni 2016 organiseerde de Stichting Psychoanalyse en Cultuur i.s.m. het Psychiatrisch Ziekenhuis HH Ieper, de Kliniek St Jozef Pittem en het In Flanders Fields Museum Ieper een studienamiddag met als titel ‘Oorlog als oorzaak. In kunst en psychiatrie’ . Sprekers: Jan Yperman, Piet Chielens, Mark Kinet, Marc De Kesel, Bart Lodewijks en Renato Nicolodi.

2016 Op zaterdag 30 april 2016 organiseerde de Stichting Psychoanalyse en Cultuur i.s.m. Academie-Noord Antwerpen een evenement ‘Sweet violence. Over geweld in creatieve processen’. Kunstenaar Anne-Mie Van Kerckhoven www.amvk.be en Mark Kinet verzorgden allebei een lezing en gingen vervolgens in tweegesprek.

2015 Op 31 oktober 2015 organiseerde de Stichting een studiedag in Cultureel Centrum de Brakke Grond te Amsterdam onder de titel ‘Oedipus heerst!?’ Sprekers: Rick Dolphijn, Henk Hillenaar, Sjef Houppermans, Nelleke Noordervliet, Daan Rutten, Ben Schomakers, Philippe Van Haute, Paul Verhaeghe & Peter Verstraten. Zie affiche.

2014 Op 22 november 2014 organiseerde de Stichting Psychoanalyse en Cultuur een studiedag ‘Als het lichaam spreekt’ in Het Pand te Gent. Dagvoorzitter was Trees Traversier. Sprekers: Willem Elias, Rudi Laermans, Alain Platel en Michel Thys. Discutanten: Marc De Kesel, Jos De Kroon, Abe Geldhof, Katrien Vuylsteke Vanfleteren, Stijn Vanheule, Peter Verstraten. Panelleiders: Mark Kinet en Jo Smet. Zie affiche en flyer

2013 Op 9 november 2013 organiseerde de Stichting Psychoanalyse en Cultuur een studiedag ‘Psychose en de Kunsten’ in het Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond in Amsterdam. Dagvoorzitter was Sjef Houppermans. Sprekers waren Jos De Kroon, Ludi van Bouwel, Katrien Vuylsteke Vanfleteren, Peter Verstraten, Charlotte Mutsaers, Annelies van Hees. Flyer

2012 Op zaterdag 20 oktober organiseerde de Stichting in samenwerking met de School of Arts Gent en de Kliniek St Jozef Pittem een studiedag op de Bijlokesite van de School of Arts Gent onder de titel ‘For your pleasure? Psychoanalyse over esthetisch genot’. Ziehier flyer en programma. Sprekers waren Wim De Temmerman, Sjef Houppermans, Mark Kinet, Nadia Sels, Barbara Baert, Filip Geerardyn, Johan De Groef, Paul Verhaeghe, Ludi Van Bouwel, Marc De Kesel en Frank Vande Veire. Dagvoorzitter en panelleider was Mark Kinet. Illustraties Nadia Sels, illustraties Barbara Baert, illustraties Filip Geerardyn, illustraties Marc De Kesel.

2011 Op zaterdag 15 oktober organiseert de Stichting een studiedag ‘De bedrieger bedrogen. Psychoanalyse en dromen’ in de prachtige lokalen van Art and Dining te Dordrecht. Voor flyer en programma cf bijlage. Dagvoorzitter was Annelies Van Hees. Sprekers waren Tinka Prast, Trees Traversier, Walter Schönau, Marc De Kesel, Solange Leibovici, Sjef Houppermans, Paul Verhuyck en Corine Kisling. Er was een uitgebreide paneldiscussie o.l.v. Mark Kinet.

2010 Op zaterdag 27 november organiseert de Stichting in samenwerking met de Kliniek St Jozef –Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie- te Pittem en met de Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie van de UGent een studiedag onder de titel ‘Het nieuwe onbehagen in de cultuur’ (flyer en abstracts in .pdf). Dagvoorzitter was Trees Traversier en sprekers waren Mark Kinet, Peter Verstraten, Lieven De Cauter, Jo Smet, Paul Verhaeghe, Joris Vandenberghe, Joke J. Hermsen en Dominiek Hoens. Er was een uitgebreide paneldiscussie o.l.v. Lieven Vandenhaute.

2010 Op zaterdag 29 mei organiseert de Stichting in samenwerking met GGZ Bouman Rotterdam en de Stichting Psychoanalytische Fondsen Amsterdam een studiedag over psychoanalyse en taal onder de titel ‘Spreken, zwijgen… schrijven’ (flyer en abstracts in .pdf ). Dagvoorzitter was Sjef Houppermans en sprekers waren Arnon Grunberg, Jan Scheffer, Johan Schokker, Harry Stroeken, Marc De Kesel, Annelies Schulte Nordholt.

2008 Op 11 oktober vindt in samenwerking met PTC Rustenburg in de Gotische Zaal van het Provinciaal Hof te Brugge een studiedag van de Stichting plaats onder de titel ‘Psychoanalyse en Memoires’ (programma in .pdf - flyer) Sprekers: Arthur Japin, Leonard Nolens, Marc Franchoo, Joris Gerits, Nicole Minazio, Jan Scheffer, Jo Smet en Annelies van Hees.
2007 Op 24 november vindt een studiedag van de Stichting plaats te Leiden onder de titel ‘Psychoanalyse en Fotografie’ (programma in .pdf - flyer). Sprekers: Peter Verstraten, Yasco Horsman, Ernst van Alphen, Anneleen Masschelein, Kris Pint, Sjef Houppermans en Marc de Kesel.

2006 Op 11 november vindt in samenwerking met de Belgische School en de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse een studiedag van de Stichting plaats onder het thema ‘Psychoanalyse en Muziek’ in het Lemmensinstituut te Leuven (programma in .pdf) Sprekers: Peter Verstraten, Vincent Meelberg, Jan Van Camp, Claude Van Reeth, Hubert Van Hoorde, Herman Van Campenhaut, Marc de Kesel en Yasco Horsman.

2005 Op 12 november vindt in de Amstelkerk te Amsterdam een studiedag van de Stichting plaats over het thema ‘Psychoanalyse en Film’ (programma in .pdf). Sprekers: Trees Traversier, Anneke Smelik, Yasco Horsman, Wouter Hessels, Peter Verstraten en Frans Weisz.

2004 Op 16 oktober vindt een studiedag van de Stichting plaats in Het Pand te Gent onder het thema ‘Psychoanalyse en Literatuur’ (programma in .pdf - flyer) Sprekers: Trees Traversier, Hubert Van Hoorde, Marc de Kesel, Sjef Houppermans, Solange Leibovici, Sigi Jöttkandt, Frank Vande Veire en Erwin Mortier.

2004 Op 27 maart gaat een seminarie door over ‘Psychoanalyse en Literatuur’, in samenwerking met het Centrum voor Psychoanalyse en Wijsgerige Antropologie. Sprekers: Philippe Van Haute, Anneleen Masschelein en Solange Leibovici.

2003 Op 27 maart gaat een studiedag van de Stichting door onder de titel ‘Psychoanalyse en Opera’ in de Amstelkerk te Amsterdam. Sprekers: Trees Traversier, Frans Schalkwijk, Sabine Lichtenstein, Klaus Bertisch, Claude van Reeth en Olaf Mulder.

2002 Op 21 november vindt een studiedag van de Stichting plaats onder de titel ‘Psychoanalyse en Politiek’ (programma in .pdf) in het Concertgebouw te Brugge. Sprekers: Trees Traversier, Adeline van Waning, Paul Verhaeghe, Marc de Kesel en Slavoj Zizek.

2001 Op 23 oktober vindt in Amsterdam een studiedag van de Stichting plaats onder de titel ‘Psychoanalyse en Poëzie’ (programma in .pdf) Sprekers: Kees Nuijten, Trees Traversier, Walter Schönau, Jan de Roder, Solange Leibovici, Jan Scheffer en Jo Smet.

1999 Op 6 november 1999 vond in de Raadszaal van het gemeentebestuur van Utrecht een studiedag van de Stichting plaats onder the thema ‘Psychoanalyse en Filosofie’ (programma in .pdf). Sprekers: Jan Scheffer, Antoine Mooij, Ger Groot, Marc de Kesel, Samuel Ijsseling, Patricia de Martelaere en Kees Nuijten.

1999 Op 23 april vond in Nijmegen een studiedag plaats onder het thema ‘Psychoanalyse en Kunst’ waaraan Joost Baneke, Kees Nuijten en Etty Mulder namens de Stichting meewerkten.

1998 Op 17 oktober 1998 vond in samenwerking met het Psychotherapeutisch Centrum Rustenburg een studiedag van de Stichting plaats in het Oud St Jan Hospitaal te Brugge onder het thema ‘Psychoanalyse en Beeldende Kunst’ (programma in .pdf) Sprekers: Philippe Vandenberg, Gerda Willems, Paul de Boeck, Ferdy Marysse, Johan De Groef, Lieven Jonckheere, Marc de Kesel en Joost Baneke.

1997 Op 15 november 1997 vond in Theater Bellevue te Amsterdam een studiedag van de Stichting plaats onder het thema ‘Psychoanalyse en Toneel’ (programma in .pdf). Sprekers o.a. Jan Scheffer, Henk Hillenaar, Kees Nuijten en Hugo Koolschijn.

1996 Op 5 oktober gaat in het Universitair Psychiatrisch Centrum St Jozef te Kortenberg een studiedag van de Stichting door onder het thema ‘Psychoanalyse en Culturele Antropologie’ (programma in .pdf). Sprekers: H.U.E. Thoden van Velzen, Patrick Vandermeersch, Rudolf Bernet, A.C.G.M. Robben, E. Roosens, Renaat Devisch, Jaak Le Roy en Joost Baneke.

1995 Op 24 november vindt in De Rode Hoed te Amsterdam een studiedag van de Stichting plaats onder de titel ‘Psychoanalyse en Geschiedenis’ (programma in .pdf) en wel in samenwerking met het Huizinga-onderzoeksinstituut dat is verbonden met de Universiteit van Amsterdam. Sprekers: W.op den Velde, H. Pott, Solange Leibovici, Hendrika Halberstadt-Freud, Joost Baneke, J. van Donselaar en M. Gijswijt-Hofstra.

1994 Op 16 april vindt in de bioscoop Desmet te Amsterdam een studiedag van de Stichting plaats onder de titel ‘Psychoanalyse en Film’ (programma in .pdf). Sprekers: Dries van Dantzig, James Herzog en Frans Weisz.

1993 Van 24 tot 28 juni gaat ondersteund door de Stichting en onder organisatie van Henk Hillenaar en Walter Schönau de ‘10th International Conference on Literature and Psychoanalysis’ door in het Maison Descartes te Amsterdam.

1992 Van 24 tot 27 november gaat ondersteund door de Stichting en onder organisatie van Henk Hillenaar en Walter Schönau een internationaal literatuurpsychologisch colloquim door aan de Rijks Universiteit Groningen onder de titel ‘Fathers and Mothers in Literature’.

1992 Op 29 augustus gaat een studiedag van de Stichting door onder de titel ‘Religie en Psychoanalyse’ (programma in .pdf) in samenwerking met en gelocaliseerd in de De Rode Hoed te Amsterdam. Sprekers: Henk van Ulsen, Huub Oosterhuis, Joost Baneke, Stanley Leavy, Frank Koerselman en Harry Stroeken.

1991 Op 21 september gaat een studiedag van de Stichting door onder de titel ‘Psychoanalyse en Muziek’ (programma in .pdf) in De Rode Hoed te Amsterdam. Sprekers: Christa Widlund (Anna Enquist), Etty Mulder, Hein de Jong, Ludwig Haesler, Germain Creyghton en Hendrika C. Halberstadt-Freud.

1990 Op 28 april gaat een eerste studiedag van de Stichting door onder het thema ‘Psychoanalyse en Literatuur’ (programma in .pdf) in Slot Zeist. Sprekers: Joost Baneke, Han Groen-Prakken, Henk Hillenaar, Walter Schönau, H. Keilson, Annelies van Hees, K. Mispelblom Beyer-Broeshart, C. Pietzeker, Margit Deben-Mager.

1990 Oprichting van de Stichting door Henk Hillenaar, Walter Schönau, Joost Baneke, Hein de Jong, zijnde de eerste bestuursleden. Dit bestuur wordt nog datzelfde jaar aangevuld met Lies Wiersema en Roland Pierloot.